Μήνυμα πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Γεώργιος Παῦλος : Καθ. Φυσικῆς και φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.

13 Ιαν 2022 –

Σεβαστοί (ἀκόμη) ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Σοβιετική περίοδο εἴχαμε τήν κρατική καί ὑποταγμένη στόν κόσμο ἐκκλησία καί τήν ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καί τῶν κατακομβῶν. Τό ἴδιο θά ἐπαναληφθεῖ ἐπί τῶν ἡμερῶν μας μέ νέους ὅρους ἀλλά τήν ἴδια πάντα οὐσία. Ἡ ἐκκλησία σώζει πάντα τόν κόσμο ὅταν μένει πιστή στόν Χριστό, στό εὐαγγέλιο καί στούς πατέρες.

Οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὄφειλαν καί ὀφείλουν πάντα νά προστατεύσουν τόν Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο πολιτισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο αὐτεξούσιο καί εἰκόνα ζῶσα τοῦ Θεοῦ. Σήμερα δυστυχῶς οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά πλειοψηφία των εἶναι ταυτισμένοι μέ τό ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό πολιτικό κατεστημένο πού προωθεῖ μέ κάθε τρόπο τήν κατάργηση κάθε πολιτικῆς καί πνευματικῆς ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπο. Ὅπως δείχνουμε ἀκολούθως, ἡ περίφημη ἀρχή τῆς νεοναζιστικής ἐπανεκκίνησης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, τήν ὁποία ὑποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο δυστυχῶς κατά πλειοψηφία οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὄνομα δῆθεν τῆς Δημόσιας Ὑγείας, καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία τῆς βούλησης, τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης καί τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος σύρεται ἁλυσοδεμένος καί μέ τίς εὐλογίες τῶν ὀρθόδοξων ἱεραρχῶν στήν κόλαση τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί τοῦ ὑπάνθρωπου μεταανθρώπου της νεοναζιστικής τεχνητῆς νοημοσύνης.

Γιά αὐτό ὡς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρογενές πείραμα καί ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, στό ὁποῖο δυστυχῶς καί ἐσεῖς ἔχετε συμβάλει -ἐν ἀγνοίᾳ τῶν περισσοτέρων ἀπό ἐσᾶς, θέλουμε νά πιστεύουμε- μέχρι σήμερα τά μέγιστα πείθοντας καί παρακινῶντας πρός ἐμβολιασμό ὅσους σᾶς ἐμπιστεύονται καί σᾶς θεωροῦν πηγή ἀλήθειας καί ὑπευθυνότητας. Ἐνῶ ἐάν δέν εἴχατε ταυτισθεῖ μέ ἕνα ἐγκληματικό, ἄθεο καί ἀντι-ἀνθρώπινο κάτ᾽ οὐσίαν πολιτικό καθεστώς, θά εἴχατε συμβάλει νά ἀναχαιτιστεῖ ἕνα παγκόσμιο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀπόδειξη τῆς ἀθλιότητας αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, πού ἐσεῖς δυστυχῶς ὑπηρετεῖτε πιστά τά τελευταῖα χρόνια, εἶναι ὅσα ἔχουν νομοθετηθεῖ τήν τελευταία δεκαετία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας καί ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Κορύφωση ἡ πρόσφατη γελοιοποίηση τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ ἀπό ὑψηλό ἀξιωματοῦχο τῆς κυβέρνησης.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε σταθεῖ ἀπέναντι σέ αὐτό τό ἄθλιο πολιτικό κατεστημένο πού τώρα σύρει τόν ἑλληνικό λαό σέ κοινωνικό διχασμό καί σέ βιολογικό θάνατο μέ τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια καί ὅλα τά μέτρα τῆς σκηνοθετημένης πανδημίας. Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀρνηθεῖ αὐτά τά ἐμβόλια καί μόνο ἀπό τό γεγονός πώς γιά νά κατασκευαστοῦν σφαγιάστηκαν ἀνθρώπινα πλάσματα στήν κοιλιά τῆς μάνας των. Ὅλως ἀντιθέτως, καταργήσατε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, υἱοθετῶντας τίς δολοφονικές ἐκτρώσεις ζωντανῶν πλασμάτων μέ τήν ἀστεία ἐτικέτα ῾θεραπευτικές ἐγχειρήσεις᾽.

Ἐάν καί τώρα δέν λάβετε ὑπόψιν τίς προειδοποιήσεις ἀνιδιοτελῶν καί ἀμερόληπτων ἐπιστημόνων στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς, καί δέν διαχωρίσετε ἄμεσα τήν θέση σᾶς ἀπό τό νεοναζιστικό πολιτικό σύστημα πού ὑλοποιεῖ τό ἔγκλημα αὐτό, σαφῶς θά ἐκπέσετε ἀπό τό ἀξίωμα πού σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία του. 

Μετά ἀπό ἕνα χρόνο διαρκῶν ἀποκαλύψεων ἔχουμε πλήρη εἰκόνα τοῦ μεγέθους τοῦ ἐγκλήματος καί τῆς συντελούμενης ἰατρικῆς γενοκτονίας, τόσο στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη ὅσο καί διεθνῶς. Καρδιακά νοσήματα, ἐγκεφαλοπάθειες, αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκινογενέσεις, στειρώσεις, θάνατοι ἐμβρύων, γενετική τροποποίηση καί μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου DNA, ἡ καταστροφή μέσα στόν κυτταρικό πυρῆνα τοῦ φυσικοῦ συστήματος ἐπιδιόρθωσης τῶν γενετικῶν λαθῶν καί τῆς καρκινογενέσεως καί ἀμέτρητες ἄλλες μορφές παρενεργειῶν ἀναγράφονται πλέον καί τεκμηριώνονται ἐπίσημα ἀπό ἐπιστημονικά περιοδικά καί ἐπιστημονικές ἐργασίες καί σέ ἐπίσημα στατιστικά δεδομένα. Ἑκατομμύρια παρενεργειῶν καί δεκάδες χιλιάδες θάνατοι ἀναφέρονται ἐπισήμως, ἐνῶ πολύ περισσότερα στοιχεῖα θανάτων καί παρενεργειῶν ἀποκρύπτονται. Τό χειρότερο δέ ὅλων εἶναι ἡ βαθμιαία καταστροφή ἀπό τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἀπό τήν νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν, τοῦ ἀλάνθαστου καί θαυμαστοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ὑποταχθεῖ πλήρως στίς φαρμακοβιομηχανίες καί στά γενετικά ἐμβόλια τῶν. Μάλιστα τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἡ περιεχόμενη σέ αὐτά νανοτεχνολογία καθιστοῦν πλέον πατενταρισμένο ἀπό τίς φαρμακοβιομηχανίες τό ἀνθρώπινο DNA καί κατ’ ἐπέκταση τό ἀνθρώπινο σῶμα καί τούς ἀνθρώπους ἰδιοκτησία τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν. Τιποτε τό πιό ἐφιαλτικό καί πιό σατανικό δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐμπνευστεῖ τά ἄρρωστα αὐτά μυαλά πού σχεδίασαν τίς τεχνητές πανδημίες, τούς τεχνητούς ἰούς καί τά ἐμβόλια τῶν.

Καί δυστυχῶς ἐσεῖς ἁγιοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχετε καταστεῖ συνεργοί καί συμμέτοχοι στό πλέον ἀντίθεο, ἀνθελληνικό καί ἀντιχριστιανικό νεοναζιστικό ἐγχείρημα καί παγκόσμιο πείραμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τό χειρότερο ὅμως δέν εἶναι οἱ χιλιάδες θάνατοι καί τά ἑκατομμύρια παρενεργειῶν, πού στά ἑπόμενα χρόνια θά αὐξηθοῦν κατακόρυφα καί θά συμβάλουν στόν ἀποδεκατισμό τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Τό πλέον ἀποκρουστικό γεγονός εἶναι ἡ νανοτεχνολογία πού ἐμπεριέχεται στά νέα ἐμβόλια, χωρίς νά ἀποκαλύπτεται. Αὐτή ἡ νανοτεχνολογία θά μετατρέψει τά σώματα τῶν ἐμβολιασμένων σέ ἄψυχα καί μηχανικά συστήματα ρομπότ, πλήρως ἐξαρτώμενα ἀπό τήν τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά ἀπό σειρά ἐμβολιασμῶν θά καταστραφεῖ πλήρως τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων καί θά ἀναπτυχθοῦν αὐτοοργανούμενοι νανοϋπολογιστές μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα μέ ἐφιαλτικές συνέπειες καί προεκτάσεις. Στήν οὐσία καταργεῖται τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο καί ἡ ἀνθρώπινη βούληση. Ἀρκεῖ νά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐγκαθιστώμενη στό ἀνθρώπινο σῶμα μέσῳ νανοτεχνολογίας νανοπληροφορία ὑπολογίζεται σέ πολλές χιλιάδες ἤ καί ἑκατομμύρια byte, ὥστε οἱ ἐλεγχόμενοι ἀπό αὐτήν ἄνθρωποι θά ἀπωλέσουν κάθε σωματική, ψυχική καί πνευματική αὐτοτέλεια. Θά ὑπόκεινται ἐντελῶς στήν τεχνητή νοημοσύνη πού θά τούς καθορίζει πλήρως τό σῶμα καί τό πνεῦμα.

Ἡ συμβολή ὑμῶν τῶν ἱεραρχῶν στό ἔγκλημα αὐτό κατά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί κατά τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι τεράστια. Μπορούσατε νά σταματήσετε ἐκ τῆς θέσεώς σας αὐτό τό κακό καί δέν τό πράξατε. Ἐάν μέχρι τώρα εἴχατε κάποια δικαιολογία πώς σᾶς παραπλάνησαν οἱ κρατικοί λοιμωξιολόγοι, ἀπό τώρα καί εἰς τό ἑξῆς δέν θά ἔχετε οὐδεμία δικαιολογία τῶν ἐπιλογῶν σας. Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἐξ ἀρχῆς, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν διεθνοῦς κύρους ἐπιστήμονες, ὅτι, ἡ ὑποχρεωτικότητα τῶν ἰατρικῶν μέτρων καί ἡ παραβίαση καί κατάλυση τοῦ Συντάγματος γιά μιά ψευδοεπιδημία μέ θνησιμότητα πολύ μικρότερη τοῦ 1%, ἦταν κάτι ἐκ τοῦ πονηροῦ καί ὄχι χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ἀκούσατε τόν καθηγητή Κασιμάτη νά θέτει ἐξ ἀρχῆς τό πρόβλημα στήν ὀρθή βάση του. Ἀκούσατε πώς ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες καί πώς τά ἐμβόλια δέν θά προσέφεραν τίποτε, ὅπως καί ἀποδείχθηκε περίτρανα, ἀφοῦ ὄχι μόνο δέν προστάτεψαν τούς ἀνθρώπους ἀλλά προκάλεσαν μεταλλάξεις καί κύματα θανάτων πολλαπλάσια ἀπό τούς θανάτους μέ κορωνοϊό, πού καί αὐτοί ἦταν «φουσκωμένοι» καί πλαστοί σέ μεγάλο βαθμό. Ὅλοι οἱ θάνατοι, ἀπό γρίπη καί ὅ,τι ἄλλο, ἀποδόθηκαν στόν κορωνοϊό. Τώρα πλέον, λόγῳ τῶν ἐμβολίων οἱ θάνατοι καλπάζουν καί αὐτό πού θά ἀκολουθήσει θά εἶναι ἐφιαλτικό. 

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πώς, ἀφοῦ ὁ κορωνοϊός ἦταν προκατασκευασμένος καί πατενταρισμένος ἀπό αὐτούς πού ἀκολούθως κινοῦν καί ἐπιβάλλουν τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια, ὅτι καί τά ἐμβόλιά των εἶναι μέρος μιᾶς διεθνοῦς συνωμοσίας καί ἑνός προκατασκευασμένου διεθνοῦς καί ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας. Θά ἔπρεπε ἐπίσης νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πώς ὅλη ἡ σκηνοθεσία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐμβολίων του εἶναι μέρος ἑνός εὐρύτερου σχεδίου ἐπανεκκίνησης τῆς ἱστορίας, βάσει τοῦ ἀρχιτέκτονός της Κλάους Σβάαμπ, ἀφοῦ προηγουμένως καταστραφεῖ στό ὄνομα δῆθεν τῆς δημόσιας ὑγείας ὅλος ὁ πολιτισμός.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε πολύ καλά ἀντιληφθεῖ ὅτι, ὅλη αὐτή ἡ μεθόδευση τεχνητῶν πανδημιῶν ἀπό κατασκευασμένους στό ἐργαστήριο ἰούς καί τά πατενταρισμένα ἐκ τῶν προτέρων θανατηφόρα ἐμβόλιά των ἀλλά καί ὁ ἐπιδιωκόμενους ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό μιά μικρή ἐλίτ πού ἐλέγχει τίς κυβερνήσεις, τήν ἰατρική, τήν τεχνολογία, τήν οἰκονομία καί τήν πληροφορία, στήν οὐσία εἶναι διωγμός τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἱστορία.

Ἄλλοι Ὀρθόδοξοι λαοί καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες διαχειρίστηκαν τήν κατάσταση σοφότερα, χωρίς νά ὑποταχθοῦν τόσο ἐμφανῶς σέ αὐτό τόν προσχεδιασμένο βιολογικό πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας, ἐναντίον τοῦ πολιτισμοῦ καί ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Σαφῶς καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουμε περίεργα φαινόμενα, ὅπως ἡ Θεία Κοινωνία μέ διαφορετικά κουτάλια ἤ καί ἀπολύμανση τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν καί ἱερῶν εἰκόνων. Ἐξάλλου, ἐσεῖς γνωρίζετε πολύ καλύτερα ἀπό ἐμᾶς πώς, ὅταν ἐλευθερώσουν πολύ πιό ἐπικίνδυνους ἰούς καί μικρόβια στόν κηρυγμένο πόλεμο ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, τότε μόνο ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἅγιοι καί ὁ Χριστός θά μποροῦν νά σώσουν τούς ἀνθρώπους, ὅπως γινόταν πάντοτε σέ περιπτώσεις ἀνιάτων ἀσθενειῶν. Σᾶς θυμίζουμε, ὡς οἱ τελευταῖοι ὅλων, αὐτό πού ἐσεῖς γνωρίζετε ἐπίσης καλύτερα ἀπό ἐμᾶς. Ὅτι δηλαδή τό φίδι ὑψωμένο ἀπό τόν Μωϋσή σέ σταυρό, πρωτυπωτικό σύμβολο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, θεράπευε ὅσους δέχονταν θανατηφόρα τσιμπήματα ἀπό τά φίδια τῆς ἐρήμου.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, σεβαστοί, ἀκόμη γιά ἐμᾶς, ἱεράρχες, σᾶς προτρέπουμε νά ἀναθεωρήσετε τήν στάση σας ἄμεσα καί νά καλέσετε ἔγκριτους ἐπιστήμονες πού μποροῦν νά σᾶς ἐνημερώσουν καί νά σᾶς διαφωτίσουν περί τοῦ ἐφιαλτικοῦ καί παγκόσμιου αὐτοῦ ἰατρογενούς ἐγκλήματος πού τώρα εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη στήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς.

Ἐάν συνεχίσετε νά διαπλέκεστε, νά ὑπηρετεῖτε καί νά παρέχετε νομιμοποίηση καί σανίδα σωτηρίας καί διάσωσης σέ ἕνα ἐγκληματικό πολιτικό περιβάλλον, κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, πού ἔχει καί τήν ἔγκριση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τότε νά εἶστε βέβαιοι πώς ἡ ἱστορία θά καταγράψει ὅσους ἀπό ἐσᾶς δέν σταθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, μαζί μέ ὅσους ἄλλους συνεργούς τοῦ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ παγκόσμιου ἐγκλήματος, ὡς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν ἀνθρώπων. Θά σᾶς καταγράψει ὡς διαπλεκόμενους μέ ἕνα ἄκρως ἐγκληματικό νεοναζιστικό πολιτικό καθεστώς πού ἔχει θέσει ὑπό διωγμό τόν Θεό, τήν Δημοκρατία, τόν πολιτισμό καί τόν ἄνθρωπο.

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%e1%bf%a6%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%ae%ce%bd-%e1%bc%b1%ce%b5%cf%81%ce%b1/Πρωτοχρονιά 2022 

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.